top of page

Our Community > Yom Tov

Sukkot 5783/ 2022

Lulav and etrog - symbols of Sukkot

Sukkot 5783

Sunday, 16 October – 21 Tishrei 5783

Hoshana Raba

Morning Service                               8.15am

 

Erev Shemini Atzeret

Service                                              6.30pm

 

Monday, 17 October – 22 Tishrei 5783

Shemini Atzeret

Morning Service                             9.15am

Yizkor                                              10.45am

 

Erev Simchat Torah

Ma’ariv                                               6.30pm

Honouring of Chatan Torah and

Chatan Bereishit                               7.45pm

 

Tuesday, 18 October – 23 Tishrei 5783

Simchat Torah

Morning Service                             9.15am

Honouring of Chatan Torah and Chatan Bereishit

bottom of page